Strona wizytówka

Najprostsza z możliwych stron. Ma charakter wizytówki online. Składa się z kilku informacji podstawowych dotyczących Twojej działalności.