Prawa autorskie do użytych materiałów

Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) – dyscyplina prawa cywilnego, zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, a także ogół praw przysługujących autorowi utworu (cytat: Wikpedia)

Prawa autorskie do wszystkich użytych materiałów na stronie

Wykorzystanie własnych materiałów

Zakup dodatkowych materiałów

Zakres publikacji materiałów

Zezwolenia na publikację materiałów

Zezwolenia na publikację wizerunku