Szablony

Prosty szablon pełna szerokość

Swobodne dopasowanie

Wielkość kształt i kolor, wypełnienie

Pierwsza kolumna

Druga kolumna

Trzecia kolumna

Pierwsza kolumna

Druga kolumna

Trzecia kolumna

Pierwsza kolumna

Druga kolumna

Dowolna ilość kolumn, kompozycji, odległości, układ siatki, grid

Szablony są niezmiennie te same, sposób wykorzystania ich we właściwy sposób polega na wyobraźni

znaker