Jest to symbol zastępczy subdomeny warszawa.znaker.com