Usługi

Polskie nazwy vs angielskie nazwy

Menedżer treści multimedialnych
Menedżer treści WWW
Menedżer treści społecznościowych
Programista front-end
Programista back-end

Media Content Manager
Web Content Manager
Social Content Manager
Front-end Developer
Back-end Developer